Αγ. Χρυσοστόμου Σμύρνης 10, 19009 Ραφήνα
Τηλ: 22940-24355, Fax: 22940-26261, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1. Εγγραφές – Μετεγγραφές

            Οι εγγραφές των μαθητών στο Γυμνάσιο διενεργούνται το μήνα Ιούνιο. Ειδικότερα στην πρώτη τάξη του Γυμνασίου εγγράφονται οι μαθητές που έχουν αποφοιτήσει από αντίστοιχο Δημοτικό σχολείο και έχουν γίνει δεκτοί σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

             Από την έναρξη του σχολ. έτους (1η Σεπτεμβρίου) και μέχρι το τέλος του 1ου τετραμήνου (20 Ιανουαρίου) οι μαθητές μπορούν να μετεγγραφούν σε άλλα σχολεία της επιθυμίας τους υπό την προϋπόθεση ότι κατοικούν στην περιοχή του σχολείου υποδοχής και ότι το σχολείο αυτό συνηγορεί σε αυτή τη μετακίνηση. 

2. Σχολική ζωή

            Η ποιότητα των στοιχείων της ενδοσχολικής ζωής επιδρά και επηρεάζει την ποιότητα των στοιχείων της προσωπικότητας του μαθητή. Εκείνο που είναι απαραίτητο να καταστέλλεται είναι ο επιθετικός ανταγωνισμός. Οι προσπάθειες για επιδόσεις, οι κλίσεις, τα ενδιαφέροντα και τα ταλέντα αναγνωρίζονται και βοηθούνται να αναπτύσσονται. Μεγάλη σημασία στη σχολική ζωή των μαθητών έχουν ο δημοκρατικός διάλογος και οι κανόνες του. Η αναγνώριση των ρόλων, η δυνατότητα εναλλαγής με σεβασμό και χωρίς εντάσεις είναι βασικός στόχος της σχολικής αγωγής. Προς αυτή την κατεύθυνση βοηθά ο εκάστοτε Σύμβουλος Σχολικής Ζωής τον οποίο μαθητές, γονείς και κηδεμόνες καλούνται να συμβουλεύονται για κάθε θέμα σχολικής ζωής που τους απασχολεί.

3. Φοίτηση των μαθητών

            Το σχολείο αποδίδει πρωταρχική σημασία στην τακτική και ανελλιπή φοίτηση των μαθητών του. Η φοίτηση των μαθητών πρέπει να είναι τακτική και η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων ανελλιπής και όχι επιλεκτική. Οι απουσίες των μαθητών και συνέπειες αυτών, όπως προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, είναι ένα σοβαρότατο θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίζεται από κοινού από το σχολείο και την οικογένεια.

            Α.  ΑΡΓΟΠΟΡΙΕΣ

            Οι μαθητές οφείλουν να βρίσκονται στις αίθουσες διδασκαλίας πριν από την έναρξη της κάθε διδακτικής ώρας. Μαθητής που προσέρχεται στην τάξη μετά την προσέλευση του καθηγητή γίνεται δεκτός μόνο αν συνοδεύεται από τον κηδεμόνα του, ή προσκομίσει σχετικό σημείωμα του κηδεμόνα  ή του Δ/ντή του σχολείου που κρίνει και δικαιολογεί  την αργοπορία (π.χ. πρόβλημα υγείας), διαφορετικά χρεώνεται με αδικαιολόγητη απουσία. Επαναλαμβανόμενες ή συστηματικές αργοπορίες ελέγχονται πειθαρχικά.

            Β. ΑΔΕΙΕΣ ΕΞΟΔΟΥ

                I. Από το σχολείο:  Έξοδος μαθητή από το σχολικό χώρο χωρίς άδεια, αποτελεί σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα. Μαθητής που έχει λόγους να φύγει από το Σχολείο πριν από το πέρας της σχολικής ημέρας ενημερώνει και παίρνει άδεια εξόδου από τη Διεύθυνση του σχολείου, μετά από επικοινωνία με τους γονείς του.

                II.  Από την τάξη:  Η έξοδος από την τάξη  επιτρέπεται μόνο για πολύ σοβαρό λόγο. 

                III. Από την τάξη, για σχολικές δραστηριότητες: Επιτρέπονται στην περίπτωση που υπάρχει δικαιολογητικό σημείωμα για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, υπογεγραμμένο από τον Υπεύθυνο Καθηγητή με την  προϋπόθεση ότι ο μαθητής που θα έχει το σημείωμα θα πάρει άδεια από τον διδάσκοντα της συγκεκριμένης ώρας.

Οι μαθητές οφείλουν να προετοιμάζονται καθημερινά για όλες τις ώρες των μαθημάτων ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης της προγραμματισμένης δραστηριότητας.

4. Απαλλαγή από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής 

            Για μακροχρόνια απαλλαγή από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής απαιτείται ιατρική γνωμάτευση. Για απαλλαγή μιας ημέρας απαιτείται σημείωμα του γονέα, το οποίο εγκρίνεται από τη Διεύθυνση του σχολείου.
 

5. Ενδυμασία

            Οι μαθητές πρέπει να διακρίνονται για την καλή και ευπρεπή τους εμφάνιση. Τα χαρακτηριστικά αυτής της εμφάνισης είναι η καθαριότητα, η απλότητα και η σοβαρότητα. Ευπρεπής εμφάνιση είναι ότι ταιριάζει με την ηλικία και τη μαθητική ιδιότητα. Σε ακραίες περιπτώσεις , οι οποίες είναι προφανείς, οι καθηγητές σε συνεργασία με τους γονείς μπορούν και είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Το σχολείο είναι χώρος πνευματικής καλλιέργειας και όχι επίδειξη ενδυμασίας.

Οι μαθητές στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής πρέπει να φορούν ειδική αθλητική φόρμα.

6. Υγεία των μαθητών

            Οι γονείς είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν, κατά την εγγραφή του μαθητή, το υπό του νόμου προβλεπόμενο ιατρικό δελτίο του μαθητή για τη συμμετοχή του στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής. Επίσης οφείλουν να ενημερώσουν τη Δ/νση του σχολείου για τυχόν ειδικά προβλήματα υγείας των παιδιών τους.

7. Επίδοση- Αξιολόγηση -  Προαγωγή - Απόλυση  των μαθητών

            Η επίδοση των μαθητών αξιολογείται συνεχώς και συζητείται τακτικά, κατά τις συνεδριάσεις του Συλλόγου των διδασκόντων , ελέγχεται με προφορικές και γραπτές δοκιμασίες (ολιγόλεπτες, ωριαίες). Οι γονείς ενημερώνονται από τους καθηγητές, οι οποίοι τους δέχονται στις ώρες λειτουργίας του σχολείου.

8. Υποχρέωσεις μαθητών

            Πρωταρχική επιδίωξη του Σχολείου είναι η σφυρηλάτηση ακέραιου και ισχυρού χαρακτήρα των μαθητών του και η εξασφάλιση των προϋποθέσεων της εξέλιξής τους σε ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Παράλληλα το Σχολείο έχει θεσπίσει κανόνες συμπεριφοράς, η συμμόρφωση προς τους οποίους είναι απαραίτητη για όλους όσους κινούνται μέσα σε αυτό.

            Ειδικότερα:

            α) Όλοι οι μαθητές οφείλουν να παρευρίσκονται στην  πρωϊνή συγκέντρωση στο προαύλιο του σχολείου και να ακούν με προσοχή τις ανακοινώσεις του Δ/ντη και των καθηγητών. (Προς το παρόν η πρωϊνή συγκέντρωση δεν πραγματοποιείται για την προστασία των μαθητών από την πανδημία).

            β) Οι μαθητές που θα καθυστερούν δεν θα μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα της 1ης ώρας , εκτός εάν η καθυστέρηση οφείλεται σε λόγους για τους οποίους δεν ευθύνονται οι ίδιοι (π.χ. λεωφορείο  κ.λ.π.). 

            γ) Απαγορεύεται αυστηρά η κατοχή και  μεταφορά τροφίμων και ποτών μέσα στην τάξη.

            δ) Οι μαθητές οφείλουν να είναι ήσυχοι στην τάξη και να παρακολουθούν τον καθηγητή με προσοχή. Μιλούν μόνο όταν τους δοθεί ο λόγος και δεν ενοχλούν τους συμμαθητές τους. Είναι ευγενικοί με όλους τους άλλους. Δεν εγκαταλείπουν την διδασκαλία παρά μόνο με άδεια του καθηγητή.

Η καθημερινή εργασία, που ανατίθεται στους μαθητές για το σπίτι, πρέπει να ετοιμάζεται από τον μαθητή με συνέπεια και υπευθυνότητα. 

Στα εργαστήρια (Φυσικής, Πληροφορικής) οι μαθητές δεν πρέπει να εισέρχονται χωρίς την παρουσία του υπεύθυνου εκπαιδευτικού. Πρέπει να χρησιμοποιούν με υπευθυνότητα και ιδιαίτερη προσοχή τα όργανα, τις συσκευές και τους υπολογιστές, να τηρούν τις οδηγίες του καθηγητή και τους κανόνες ασφαλείας του εργαστηρίου.      

            ε) Στα διαλείμματα εξέρχονται αμέσως όλοι οι μαθητές από την τάξη. 

            ζ) Όταν σε έκτακτες περιπτώσεις δεν γίνεται μάθημα σε κάποιο τμήμα, οι μαθητές δεν πρέπει να ενοχλούν τους συμμαθητές τους και τους καθηγητές που διδάσκουν σε άλλες αίθουσες. Δεν πρέπει να βρίσκονται στο διάδρομο και να φωνασκούν αλλά να κατεβαίνουν στο προαύλιο όπου θα τους υποδεικνύεται πού θα περιμένουν.

            η) Οι μαθητές οφείλουν να διατηρούν καθαρές τόσο τις αίθουσες διδασκαλίας (θρανία, καρέκλες) όσο και τους κοινόχρηστους χώρους του σχολείου (τουαλέτες, σκάλες, προαύλιο κ.λ.π.).Ρίχνουν τα απορρίμματα στους ειδικούς κάδους και καλάθια που βρίσκονται στους χώρους του σχολείου.

Σε περιπτώσεις που προκληθούν φθορές και ζημιές από μαθητή επιβάλλεται η άμεση αποκατάστασή τους από τον ίδιο και τον κηδεμόνα του.

Είναι αυτονόητο ότι απαγορεύεται αυστηρά το γράψιμο στους τοίχους του Σχολείου.

            θ) Δεν επιτρέπεται η πρόσκληση στο σχολείο φίλων και γνωστών.

            ι) Απαγορεύεται η μεταφορά και η χρήση κινητών τηλεφώνων και mp3 players εντός του σχολείου. Επίσης απαγορεύεται η φωτογράφηση ή βιντεοσκόπηση ή ηχογράφηση με οποιοδήποτε μέσο (π.χ. κάμερα, κινητό τηλέφωνο) εντός του χώρου του σχολείου χωρίς της άδεια της Διεύθυνσης.

Η χρήση κινητών τηλεφώνων ή άλλων μέσων καταγραφής εικόνας ή βίντεο, συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα, το οποίο, ιδίως όταν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων μαθητών και των καθηγητών ή δυσφημεί με οποιονδήποτε τρόπο το Σχολείο, επισύρει αυστηρές κυρώσεις, που μπορούν να οδηγήσουν έως και την αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.

Σε κάθε χρήση κινητού τηλεφώνου ειδικά την ώρα του μαθήματος θα κατάσχεται το κινητό και θα επιδίδεται μόνο στον γονέα/κηδεμόνα του μαθητή.

Η επικοινωνία των μαθητών με τους γονείς/κηδεμόνες γίνεται από το τηλέφωνο του σχολείου.

            κ) Απαγορεύεται , επίσης, στους μαθητές να έχουν μαζί τους πατίνια ή μεγάλης αξίας αντικείμενα καθώς και μεγάλα χρηματικά ποσά. Για ό, τι τους ανήκει είναι μόνοι τους υπεύθυνοι και υπόλογοι για την ασφαλή φύλαξή τους.

            λ) Οι μαθητές συμπεριφέρονται πάντα, παντού και προς όλους με ευγένεια και αξιοπρέπεια. Αποφεύγουν τις συγκρούσεις μεταξύ τους και λύνουν τις διαφορές τους με διάλογο. Δεν ασχημονούν και δεν βωμολοχούν. Σε περίπτωση που μια σύγκρουση κινδυνεύει να ξεφύγει από κάθε έλεγχο καταφεύγουν με τη σειρά στον εφημερεύοντα καθηγητή, στον Υποδιευθυντή ή αν χρειαστεί στο Διευθυντή.

            μ)  Το παιχνίδι εντός του σχολείου διεξάγεται μόνο με μπάλες του σχολείου και υπό την επίβλεψη και ευθύνη των καθηγητών Φυσικής Αγωγής χωρίς θορύβους και φωνές που να ενοχλούν αυτούς που παρακολουθούν μαθήματα στις αίθουσες.

            ν) Οι μαθητές μπορούν να κάνουν χρήση της βιβλιοθήκης του Σχολείου στον α’ όροφο για να εξοικειώνονται με το βιβλίο, να βοηθούνται στη σύνθεση-σύνταξη εργασιών και στην σταδιακή εισαγωγή στη διαδικασία της έρευνας. Επιστρέφουν εγκαίρως τα βιβλία που δανείζονται.

Οι μαθητές οφείλουν σεβασμό στο σχολικό βιβλίο το οποίο ανήκει στην πολιτεία και παρέχεται στους μαθητές για χρήση.

            ξ) Το κάπνισμα απαγορεύεται αυστηρά σε όλους τους χώρους του σχολείου.

Οι μαθητές που «συλλαμβάνονται» να καπνίζουν, δηλώνουν με τη συμπεριφορά τους αυτή ότι δεν σέβονται τους κανονισμούς του σχολείου. Η ασέβεια προς τους κανονισμούς και η μη τήρησή τους συνεπάγονται αυστηρές κυρώσεις με ταυτόχρονη ενημέρωση των Γονέων.
             ο) Η συμμετοχή των μαθητών στις εθνικές εορτές είναι υποχρεωτική.

            π) Οι μαθητές που συμμετέχουν σε εκδρομές, περιβαλλοντικές, εκπαιδευτικές, αθλητικές και άλλες εξορμήσεις εκτός του Σχολείου, πρέπει να τηρούν κατά γράμμα τους κανονισμούς των εκδρομών και τις εντολές των συνοδών καθηγητών.

Πιθανή παραπτωματική  συμπεριφορά κατά τη διάρκεια τους μπορεί να συνεπάγεται τη διακοπή της συμμετοχής για το μαθητή ή για ολόκληρο το τμήμα.
             ρ) Οι μαθητές υποχρεούνται να επιδίδουν στους Γονείς τους τις γραπτές ανακοινώσεις που τους απευθύνει το Σχολείο προς ενημέρωσή τους.

            σ) Οι μαθητές οφείλουν κύρια στον εαυτό τους και κατόπιν στους γονείς και στην κοινωνία να παρακολουθούν με επιμέλεια τα μαθήματά τους και να διεκδικούν όλο και περισσότερο την ποιότητα της διδακτικής διαδικασίας.

 9. Πειθαρχικός έλεγχος

            Κάθε παρέκκλιση από τους κανόνες της σχολικής ζωής η οποία εκδηλώνεται με πράξεις ή παραλείψεις, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα και αντιμετωπίζεται με πειθαρχικές κυρώσεις (ποινές). Τις πειθαρχικές κυρώσεις τις επιβάλλουν τα εξής όργανα:

            I. Ο διδάσκων καθηγητής : Παρατήρηση-Σύσταση, επίπληξη και ωριαία αποβολή από το μάθημα .

            II.  Ο Διευθυντής του σχολείου : Όλες τις παραπάνω κυρώσεις και Αποβολή από τα μαθήματα μέχρι και μία ημέρα.

            III. Ο Σύλλογος των διδασκόντων : Όλες τις παραπάνω κυρώσεις και επιπλέον αποβολή από τα μαθήματα μέχρι και δύο ημέρες και αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.

Μαθητές που αποβάλλονται από τα μαθήματα μπορούν να παραμένουν στο σχολείο κατά τις ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων, απασχολούμενοι με τη φροντίδα της διεύθυνσης του σχολείου.

Οι Γονείς ενημερώνονται από το Σχολείο για την παρεκκλίνουσα συμπεριφορά των παιδιών τους και την επιβολή των κυρώσεων. Η στενή συνεργασία Σχολείου-Γονέων είναι πάντα αναγκαία και επιβεβλημένη.

Η συνέπεια και η τήρηση του σχολικού κανονισμού και η εξαίρετη συμπεριφορά τόσο η ατομική όσο και η ομαδική επαινείται από το Σύλλογο των Διδασκόντων του σχολείου.

10. Διαγωγή

            Η συμπεριφορά των μαθητών που εκδηλώνεται με οποιοδήποτε τρόπο στο σχολείο με πράξεις ή παραλήψεις συνιστά τη διαγωγή τους. Η διαγωγή τους χαρακτηρίζεται Εξαιρετική, Καλή ή Μεμπτή από το Σύλλογο των Διδασκόντων στο τέλος του σχολικού έτους και έχει καθαρά παιδαγωγικό χαρακτήρα.

11. Τιμητικές διακρίσεις 

            Στους μαθητές που διακρίνονται για την διαγωγή τους και την επίδοσή τους στα μαθήματα απονέμονται τιμητικές διακρίσεις (Βραβεία-Αριστεία) από το Υπουργείο Παιδείας.