Αγ. Χρυσοστόμου Σμύρνης 10, 19009 Ραφήνα
Τηλ: 22940-24355, Fax: 22940-26261
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Από 9/1/2017 ξεκινούν κανονικά τα μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας για τους μαθητές σύμφωνα με το παρόν πρόγραμμα.
Τα μαθήματα ξεκινούν με τη λήξη του πρωινού προγράμματος και θα βρίσκονται σε αντιστοιχία με την ύλη που διδάσκεται στο πρωινό πρόγραμμα, ώστε να επωφεληθούν οι μαθητές λύνοντας απορίες τους.