Ως ημερομηνία έναρξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας ορίζεται η Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019. Προς το παρόν λειτουργεί μόνο το τμήμα Μαθηματικών της Α' τάξης. Το μάθημα γίνεται κάθε Δευτέρα από 1330-1550.