Ανακοινώθηκε η έναρξη της ενισχυτικής διδασκαλίας για τα γυμνάσια για το έτος 2019-2020 (Λεπτομέρειες στο ΦΕΚ 3588/26-9-19). Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες να συμπληρώσουν την παρούσα αίτηση και να την υποβάλλουν στη διεύθυνση του σχολείου μέχρι την Παρασκευή 18/10/2019.