Αγ. Χρυσοστόμου Σμύρνης 10, 19009 Ραφήνα
Τηλ: 22940-24355, Fax: 22940-26261
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ 4ουΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Pierce–Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος διοργανώνει τον 4ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Σκίτσου, Κόμικς και Γελοιογραφίας

“ΣΚΙΤΣΟΦΡΕΝΕΙΑ@PIERCE 2018”

Θέμα του φετινού Διαγωνισμού είναι:

                           “Η ΓΥΝΑΙΚΑ”

Ο Διαγωνισμός τελεί υπό την αιγίδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας. Στο Διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι μαθητές και οι μαθήτριες όλων των Δημόσιων και Ιδιωτικών Γυμνασίων και Λυκείων της χώρας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

  1. Οι συμμετοχές μπορεί να είναι ατομικές ή ομαδικές, σε οποιοδήποτε τύπο χαρτιού με διαστάσεις 21X29,7cm (A
  2. Κάθε μαθητής μπορεί να συμμετέχει με ένα μόνο, αδημοσίευτο έργο. Τα κόμικς μπορούν να αποτελούνται από 4, το πολύ, σελίδες. Τα έργα πρέπει να είναι πρωτότυπα και να μην περιλαμβάνουν υλικό το οποίο υπόκειται σε έλεγχο πνευματικών δικαιωμάτων.

Όροι και οδηγίες συμμετοχής

                   1. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή έργων ορίζεται η Παρασκευή 16η Μαρτίου 2018.

2. Η συμμετοχή των μαθητών στο Διαγωνισμό είναι προαιρετική και δεν συνεπάγεται κανένα κόστος για τους συμμετέχοντες, σε καμία φάση του Διαγωνισμού.

3. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του Διαγωνισμού τόσο από τους μαθητές όσο και από τους Γονείς και Κηδεμόνες τους. Σε περίπτωση παραβίασης των όρων του Διαγωνισμού, η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού του έργου από το Διαγωνισμό.

4. Οι Διευθυντές των σχολείων πρέπει να έχουν διασφαλίσει τη συναίνεση των Γονέων και Κηδεμόνων για τη συμμετοχή των παιδιών τους στο Διαγωνισμό, πριν από την αποστολή των έργων. Στην Υπεύθυνη Δήλωση, ο Γονέας/Κηδεμόνας θα αποδέχεται τη δημοσίευση του έργου του/της μαθητή/τριας σε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.

5. Τα παραχθέντα έργα των μαθητών υποβάλλονται προς κρίση μόνο στην αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης και δεν εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου και στην εν γένει αξιολόγηση των μαθητών. Οι σχετικές δραστηριότητες δεν θα εμποδίσουν την εκπαιδευτική διαδικασία και θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο γνωστικών αντικειμένων, σε ενότητες που προσφέρονται για ανάλογες προεκτάσεις προκειμένου να υποστηρίξουν τη διεύρυνση και τον εμπλουτισμό του προγράμματος σπουδών.

6. Τα πρωτότυπα έργα θα παραμείνουν στο αρχείο του ΓΕ.Λ. του Pierce– Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος για ένα έτος, ώστε να τα παραλάβουν οι διαγωνιζόμενοι, αν επιθυμούν. Μετά την παρέλευση ενός έτους, οι διοργανωτές δεν έχουν ευθύνη για τη φύλαξη των έργων.

7. Σύμφωνα με το ν. 2121/1993 «Περί Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων», τα πνευματικά δικαιώματα των έργων (copyright) παραμένουν στους δημιουργούς τους. Το Pierce - Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, στο πλαίσιο της προώθησης του Διαγωνισμού, δικαιούται να προβάλει τα έργα που θα κατατεθούν και τα ονόματα των συμμετεχόντων αλλά δεν έχει δικαίωμα να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια που να συνιστά εμπορική εκμετάλλευσή τους. Δεν θα υπάρξουν έσοδα από τα υποβληθέντα έργα (με εμπορία ή διαφήμιση) και η χρήση θα γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Ο διαγωνισμός δεν εμπλέκεται με την προώθηση εμπορικών προϊόντων, καθώς και με τη διάθεση, δωρεάν διανομή, διακίνηση ή πώληση πάσης φύσεως υλικού (έντυπου ή μη) που κρίνεται ως διαφημιστικό υλικό.

8. Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού θα υλοποιηθεί με ευθύνη της Οργανωτικής Επιτροπής σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων μαθητών.

Διαδικασία αποστολής των έργων

  1. Κάθε συμμετοχή πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία του διαγωνιζόμενου: ονοματεπώνυμο, σχολείο, τάξη, διεύθυνση σχολείου, τηλέφωνο και email επικοινωνίας με το σχολείο. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς στην πίσω όψη του έργου.
    1. Οι μαθητές υποβάλουν τα πρωτότυπα έργα τους στον Διευθυντή/τρια του σχολείου τους, ο οποίος τα αποστέλλει ταχυδρομικά, με συστημένη αποστολή ή ταχυμεταφορά (courier) στη διεύθυνση:

Pierce – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος

Γραμματεία Λυκείου

Γραβιάς 6, 153 42 Αγία Παρασκευή Αττικής

με την ένδειξη: ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΣΚΙΤΣΟΦΡΕΝΕΙΑ»

  1. Οι συμμετέχοντες που επιθυμούν να αναρτηθεί το έργο τους στην ιστοσελίδα του Σχολείου, θα πρέπει να το αποστείλουν και σε ψηφιακή μορφή, η οποία θα αποδίδει με καθαρότητα και ευκρίνεια το έργο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">skitsofThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.u. Παρακαλούμε το όνομα του αρχείου να περιέχει το όνομα του διαγωνιζόμενου και το σχολείο του (π.χ. petros_georgiou_3lyk_athinon.pdf)

Αξιολόγηση και προβολή των έργων

  1. Η αξιολόγηση των έργων θα γίνει στους χώρους του Pierce–Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, την Τρίτη 27 Μαρτίου 2018. Κριτήρια για την επιλογή των έργων θα αποτελέσουν η έμπνευση, η τεχνική αρτιότητα, η πρωτοτυπία και η αυθεντικότητα.
  2. Για κάθε κατηγορία (σκίτσο, γελοιογραφία, κόμικς) θα απονεμηθούν τρία Βραβεία και Τιμητικές Διακρίσεις για το Γυμνάσιο και αντίστοιχα για το Λύκειο. Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθούν Έπαινοι Συμμετοχής. Τα Βραβεία, οι Τιμητικές Διακρίσεις και οι Έπαινοι Συμμετοχής θα σταλούν ταχυδρομικά στα Σχολεία των συμμετεχόντων μαθητών.
  3. Όλα τα έργα θα εκτεθούν στους χώρους του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος από 23 Μαρτίου έως 30 Μαΐου 2018. Η έκθεση θα είναι επισκέψιμη, μετά από συνεννόηση με τον υπεύθυνο του Διαγωνισμού.

Υπεύθυνος του Διαγωνισμού είναι κ. Ιωάννης Κοσμάς, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">skitsofThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.u, τηλ. 210 6009800 εσωτ. 1169). Οι πληροφορίες για το Διαγωνισμό βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Pierce - Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος: www.pierce.gr/news/skitsofrenia-2018

Οργανωτική Επιτροπή

Αθανάσιος Φαλούκας(Διευθυντής Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας)

Γεώργιος Βακερλής,(Διευθυντής Λυκείου,Pierce– Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος)

Ιωάννης Κλαδάς (Διευθυντής Γυμνασίου,Pierce– Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος)

Μιχαήλ Σιάμος (Υποδιευθυντής Λυκείου,Pierce– Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος)

Ιωάννης Κοσμάς (Καθηγητής Φιλόλογος, Pierce– Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος)

Μαρία Κουτούση,(Καθηγήτρια Φιλόλογος. Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας)

Νικόλαος Καριανός (Εικαστικός, Καθηγητής Pierce – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος)

Ιωάννης Σκλήρης (Καθηγητής Πληροφορικής, Pierce– Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος)

Δήμητρα Σπυροπούλου, Γραμματειακή υποστήριξη (AssistantPierceSecretariat)

Κριτική Επιτροπή

Δέσποινα Μουζάκη (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήματος Κινηματογράφου Σχολής Καλών Τεχνών Α.Π.Θ.)

Ειρήνη –Μαρία Κουρή (Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας)

Βένια Μπεχράκη, Εικαστικός

Ιωάννης Κοσμάς (Καθηγητής Φιλόλογος, Pierce– Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος)

ΈφηΧαλυβοπούλου (Εικαστικός, MFA Pratt Institute New York, ΚαθηγήτριακαιΕπικεφαλήςτουτμήματοςVisual Arts and Art History, Frances Rich School of Fine and Performing Arts, Deree - The American College of Greece)

ΔημήτριοςΙωάννου (Εικαστικός, Καθηγητής Pierce IB DP, Frances Rich School of Fine and Performing Arts, Deree - The American College of Greece)

Στέλλα Καραγεωργίου (Εικαστικός, Ιστορικός Τέχνης, Οικονομολόγος, Καθηγήτρια Pierce - Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος)

Πηνελόπη Θεοδωροπούλου (Εικαστικός, Καθηγήτρια Pierce– Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος)

Νικόλαος Καριανός (Εικαστικός, Καθηγητής Pierce– Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος)

Φοίβος Παπαχατζής (Εικονογράφος, Pierce– Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος)

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΡΙΩΝ «Ε.Π.Ο.Κ.»
HELLENIC CULTURAL ASSOCIATION OF CYPRUS «Ε.P.O.C.»
Έτος Ίδρυσης 1997 (7029 Α. Πρωτοδικείου)
Μ. Ασίας 55, Aμπελόκηποι, Αθήνα 11527
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Website: www.epok.gr
Τηλ. Επικοινωνίας: 693 7554184
Αθήνα 27 Ιουλίου 2017
ΘΕΜΑ: «Έγκριση διεξαγωγής 2ου Πανελλήνιου Μαθητικού Λογοτεχνικού και Καλλιτεχνικού Διαγωνισμού»
Ο Ελληνικός Πολιτιστικός Όμιλος Κυπρίων Ελλάδος προκηρύσσει το 2ο Πανελλήνιο Μαθητικό Λογοτεχνικό και Καλλιτεχνικό Διαγωνισμό, για το σχολικό έτος 2017-18, με θέμα: «Οι ήρωες στους αγώνες του Ελληνισμού για ελευθερία, πηγή έμπνευσης των νέων στην Ελλάδα και την Κύπρο».
Σκοπός της διενέργειας του διαγωνισμού είναι να δοθεί η ευκαιρία στους μαθητές και τις μαθήτριες να εκφραστούν δημιουργικά ως προς το θέμα, με όποιον τρόπο επιθυμούν. Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές δημόσιων και ιδιωτικών Δημοτικών σχολείων, Γυμνασίων και Λυκείων της Ελλάδας και αφορά σε:
A) Λογοτεχνικό Διαγωνισμό
Ποίησης, Διηγήματος, Δοκιμίου, Θεατρικού Έργου, Παραμυθιού
Β) Καλλιτεχνικό Διαγωνισμό
Ζωγραφικής, Video, Φωτογραφίας
Η αξιολόγηση των έργων θα γίνει από κριτική επιτροπή την οποία απαρτίζουν για:
Α) το Λογοτεχνικό Διαγωνισμό:
- Ελένη Βαρνάβα-Καραγιάννη-Φιλόλογος-Υπεύθυνη Λογοτεχνικής Επιτροπής
- Σοφία Αγραπίδη-Λογοτέχνιδα
- Λάσκαρης Ζαράρης-Λογοτέχνης
Β) τον Καλλιτεχνικό Διαγωνισμό
- Αθανάσιος Κυριτσάκας – Ζωγράφος
- Μιχάλης Τζαμαλής – Ζωγράφος
- Θεοδοσία Αργυράκη – Λογοτέχνιδα-Ζωγράφος-Υπεύθυνη Καλλιτεχνικής Επιτροπής
Γενικός Υπεύθυνος Συντονιστής
Ηρακλής Ζαχαριάδης
Βασίλης Βαγιάννης-Σύμβουλος
Παναγιώτα Ζαλώνη-Λογοτέχνιδα
ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Α) Για το Λογοτεχνικό Διαγωνισμό
- Οι μαθητές μπορούν να διαγωνιστούν στο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό με Ποίημα, Διήγημα, Δοκίμιο, Θεατρικό έργο και Παραμύθι. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να λάβουν μέρος σε τρία (3) είδη του λόγου, αλλά με ένα μόνο έργο τους για κάθε είδος του λόγου και οπωσδήποτε αδημοσίευτο.
- Το κάθε ποίημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 30 στίχους, το διήγημα μέχρι τις 6 σελίδες, το Δοκίμιο, το Θεατρικό Έργο και το Παραμύθι μέχρι τις 30 σελίδες.
- Όλα τα έργα θα πρέπει να είναι γραμμένα σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Τα ποιήματα θα αποστέλλονται σε τρία (3) αντίτυπα. Το Διήγημα, το Δοκίμιο, το Θεατρικό ΄Εργο και το Παραμύθι σε ένα (1) αντίτυπο, λόγω του όγκου τους. Όλα τα αντίτυπα θα είναι υπογεγραμμένα με το ίδιο ψευδώνυμο.
- Η γραμματοσειρά που θα χρησιμοποιηθεί είναι η «Times New Roman» με μέγεθος γραμμάτων 12.
Β) Για τον Καλλιτεχνικό Διαγωνισμό
Τα έργα θα αποσταλούν σε ένα (1) αντίτυπο και όσον αφορά τη Ζωγραφική και τη Φωτογραφία σε μέγεθος χαρτιού μέχρι Α3. Τα video θα αποστέλλονται σε δισκέτα ή στικάκι.
Τα έργα, τόσο για το Λογοτεχνικό όσο και για τον Καλλιτεχνικό Διαγωνισμό, θα αποστέλλονται σε ένα μεγάλο φάκελο με το ψευδώνυμο και την ηλικία του συμμετέχοντος.
Μέσα στο μεγάλο φάκελο αποστολής θα βρίσκεται ένας κλειστός μικρότερος φάκελος με τα πραγματικά στοιχεία του υποψηφίου (ονοματεπώνυμο, σχολική μονάδα, τηλέφωνο, διεύθυνση και email –αν υπάρχει, καθώς και τα στοιχεία του Υπεύθυνου Καθηγητή).
Σε περίπτωση που ένας διαγωνιζόμενος λάβει μέρος σε περισσότερες της μίας κατηγορίες, μπορεί τους φακέλους με την κάθε κατηγορία και τις σχετικές ενδείξεις (που ο καθένας τους θα περιέχει ξεχωριστό φάκελο προσωπικών στοιχείων), να τους τοποθετήσει μέσα σε μεγαλύτερο, στον οποίο όμως θα αναγράφονται όλα τα είδη που περιέχει π.χ. «Για τους διαγωνισμούς Ποίησης και Διηγήματος».
Ο εσωτερικός μικρός φάκελος και τα έργα των διαγωνιζομένων θα παραδοθούν στην κριτική επιτροπή. Στην πρώτη φάση θα αξιολογηθούν τα έργα με τα ψευδώνυμα και στη δεύτερη φάση θα ανοιχτούν τα προσωπικά στοιχεία των διακριθέντων. Τα ονόματα των διακριθέντων μαθητών στο διαγωνισμό θα ανακοινωθούν μέσω της ιστοσελίδας www.epok.gr, καθώς και η ημερομηνία της τελετής βράβευσης.
Θα απονεμηθούν τρία (3) βραβεία για τους μαθητές Δημοτικού, τρία (3) βραβεία για τους μαθητές Γυμνασίου και τρία (3) βραβεία για τους μαθητές Λυκείου για κάθε είδος, καθώς και έπαινοι.
Όσοι δεν παρευρεθούν στην τελετή βράβευσης, μπορούν να παραλάβουν τα βραβεία τους με αντιπρόσωπό τους την ημέρα της βράβευσης ή ταχυδρομικά με αντικαταβολή, μετά από συνεννόηση με τη Γραμματεία.
Η τελική απόφαση της επιτροπής δεν επιδέχεται αμφισβήτησης και είναι οριστική.
Τα έργα θα πρέπει να αποσταλούν από 1η Σεπτεμβρίου 2017 μέχρι 12 Ιανουαρίου 2018, με απλή ταχυδρομική επιστολή στη Δ/νση:
Mικράς Ασίας 55
115 27 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ – ΑΘΗΝΑ
Υπόψη του Προέδρου του Ελληνικού Πολιτιστικού Ομίλου Κυπρίων Ελλάδος
Κον Ηρακλή Ζαχαριάδη
Τα αποσταλέντα έργα δεν επιστρέφονται, ενώ τα μη διακριθέντα έργα θα καταστραφούν μαζί με τα προσωπικά στοιχεία των διαγωνιζομένων.
Η μη τήρηση των παραπάνω όρων συνεπάγεται αποκλεισμό των διαγωνιζομένων.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μαθητές μπορούν να απευθύνονται:
1) κ. Ηρακλή Ζαχαριάδη 6937554184
2) κ. Ελένη Βαρνάβα-Καραγιάννη 6997017933
3) Στο Εmail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4) Στην ιστοσελίδα epok.gr
Ο Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας
Δρ.Ηρακλής Ζαχαριάδης Ελένη Καραγιάννη-Βαρνάβα

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΜΕ ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ:
ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ(ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ) ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ,
ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΘΝΙΚΗ-
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ-ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ»
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες» του
Ιονίου Πανεπιστημίου και η Επιστημονική Ένωση «Νέα Παιδεία» προκηρύσσουν τον 4ο
Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ιστορικού Ντοκιμαντέρ για μαθητές και εκπαιδευτικούς με
θέμα «Προσεγγίζουμε βιωματικά το παρελθόν: Αφηγήσεις(μαρτυρίες) από την
οικογενειακή ,την τοπική και τη σύγχρονη εθνική, ευρωπαϊκή και παγκόσμια
ιστορία».
Ο διαγωνισμός αφορά :
 Τους μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης των Δημοτικών Σχολείων , των τριών τάξεων του
Γυμνασίου, της Α, Β΄ και Γ΄ Γενικού και Εσπερινού Λυκείου και ΕΠΑΛ, των Σχολείων
Δεύτερης Ευκαιρίας της Ελλάδας και της Κύπρου, καθώς και σχολείων της
Ομογένειας.
 Τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλων των
ειδικοτήτων
Θεματικό πεδίο του διαγωνισμού είναι η Σύγχρονη Ιστορία και ειδικότερα:
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«Ιστορική Έρευνα, Διδακτική
και Νέες Τεχνολογίες»
Επιστημονική Ένωση
ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ
ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ, Χαριλάου Τρικούπη 31, 10681 Αθήνα
Τηλ.: 210-3636007(ώρες 18.00-20.00), E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Σελίδα2
 ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ του Δημοτικού σχολείου: οι προφορικές και
γραπτές αφηγήσεις κυρίως από την οικογενειακή , τοπική ιστορία.
 ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ πέραν του Δημοτικού σχολείου: οι προφορικές
και γραπτές αφηγήσεις από την οικογενειακή , τοπική ιστορία αλλά και την
σύγχρονη εθνική, ευρωπαϊκή και παγκόσμια ιστορία
 ΓΙΑ ΤΑ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ: οι προφορικές και γραπτές αφηγήσεις
από την οικογενειακή ,την τοπική αλλά και την σύγχρονη εθνική, ευρωπαϊκή και
παγκόσμια ιστορία συνοδευόμενες από πρόταση διδακτικής αξιοποίησης στο
πλαίσιο της σχολικής διδασκαλίας (σχέδιο μαθήματος).
ΠΛΑΙΣΙΟ – ΣΤΟΧΟΙ
Στο πλαίσιο της βιωματικότητας, της ομαδοσυνεργατικής μάθησης, που προβλέπονται
και από το ισχύον Αναλυτικό Πρόγραμμα για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια
εκπαίδευση, αλλά και της ερευνητικής δημιουργικής τεκμηρίωσης και αναζήτησης νέων
διδακτικών προσεγγίσεων από τους εκπαιδευτικούς, η δημιουργία ενός ιστορικού
ντοκιμαντέρ βοηθά τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς να προσεγγίσουν κριτικά το
ιστορικό γεγονός και την αφήγησή του, εντάσσοντάς το ταυτόχρονα στην ευρύτερη
ιστορική περίοδο της Σύγχρονης Ιστορίας.
Με την αξιοποίηση από το οικογενειακό ,το τοπικό και το ευρύτερο περιβάλλον
προφορικών μαρτυριών, γραπτών τεκμηρίων και αρχείων οπτικοακουστικού υλικού από
όπου θα αντλήσουν το υλικό της εργασίας τους, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί θα
εξοικειωθούν με την έρευνα στα ποικίλα ιστορικά αρχεία, θα κατανοήσουν και θα
ερμηνεύσουν τις ποικίλες ιδιαιτερότητες των τοπικών ιστορικών συνθηκών και της
συμπεριφοράς των προσώπων αλλά και θα τις συνδέσουν με το ευρύτερο ιστορικό
πλαίσιο μιας περιόδου, με τις βασικές πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές αλλά και
ατομικές-ανθρώπινες παραμέτρους του.
Κατά τη διάρκεια τελικής φάσης της δημιουργίας, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί θα
έλθουν σε επαφή με την τέχνη του κινηματογράφου (σενάριο, ντεκουπάζ, πλάνα,
μουσική επένδυση, αφήγηση, μοντάζ) και θα προβληματιστούν για τη σχέση της
κινηματογραφικής δημιουργίας και της Ιστορίας.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1. Το μαθητικό και το εκπαιδευτικό ντοκιμαντέρ θα έχουν θέμα προσδιορισμένο με
σαφήνεια και ενταγμένο σε χρονικό πλαίσιο.
2. Θα είναι πρωτότυπη δημιουργία ειδικά για το διαγωνισμό και δεν θα έχει
προβληθεί ή παρουσιαστεί όλο ή μέρος του πριν τον διαγωνισμό.
3. Θα έχουν διάρκεια α) έως 7΄ για την πρωτοβάθμια εκπ/ση β) έως 10’ για τη
δευτεροβάθμια εκπ/ση γ) 10’-15’ για τους εκπαιδευτικούς.
4. Θα σταλούν σε μορφή αρχείου avi ή mp4.
ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ, Χαριλάου Τρικούπη 31, 10681 Αθήνα
Τηλ.: 210-3636007(ώρες 18.00-20.00), E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Σελίδα3
5. Στους τίτλους τέλους πρέπει να αναγράφονται όλοι οι συντελεστές, καθώς και οι
πηγές από τις οποίες αντλήθηκε το υλικό.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι διοργανωτές του διαγωνισμού δηλώνουν ότι:
1. Θα παράσχουν επιστημονική βοήθεια με ειδική βιβλιογραφία και βασικές πηγές
άντλησης κινηματογραφικού υλικού. Η σχετική ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα του περιοδικού www.neapaideia-glossa.gr και θα ανανεώνεται
συνεχώς.
2. Δε θα παράσχουν τεχνική βοήθεια. Για το μοντάζ μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να
χρησιμοποιήσουν προγράμματα με δωρεάν πρόσβαση από το διαδίκτυο ή
επαγγελματικά προγράμματα. Το μοντάζ, όπως και οι λήψεις, δεν θα πρέπει να
γίνουν από επαγγελματία αλλά από τους δημιουργούς των ντοκιμαντέρ.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Το υλικό θα πρέπει να σταλεί σε dvd ή σε memory stick μαζί με τη φόρμα συμμετοχής
στη διεύθυνση: ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ, Χαριλάου Τρικούπη 31, 10681 Αθήνα, με ημερομηνία
ταχυδρομείου το αργότερο την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018.
Υλικό που θα ταχυδρομηθεί μετά από την παραπάνω ημερομηνία δεν θα γίνει δεκτό στο
διαγωνισμό.
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Τα ντοκιμαντέρ των μαθητών και των εκπαιδευτικών θα κριθούν από κριτική επιτροπή
ειδικών, που θα εποπτεύεται από ειδική επιστημονική επιτροπή.
Την Επιστημονική Επιτροπή συντονίζει ο Κώστας Αγγελάκος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Παιδαγωγικών στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Διευθυντής του περιοδικού ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ.
Την ειδική κριτική επιτροπή, που αποτελείται από ιστορικούς, ανθρώπους του
κινηματογράφου και εκπαιδευτικούς, συντονίζει η Νατάσα Μερκούρη, φιλόλογος,
Αντιπρόεδρος της Επιστημονικής Ένωσης ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ.
ΠΡΟΒΟΛΗ
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο/Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ιστορική Έρευνα,Διδακτική και
Νέες Τεχνολογίες» θα αναρτήσει στην ιστοσελίδα του την ανακοίνωση της
διοργάνωσης, θα δημιουργήσει ειδικό διαφημιστικό σποτ και θα προβάλλει σε ημερίδες
και εκδηλώσεις τα βραβευθέντα ντοκιμαντέρ.
Η Νέα Παιδεία θα προβάλλει τη διοργάνωση στην ιστοσελίδα της www.neapaideiaglossa.
gr και στα μηνιαία ενημερωτικά δελτία προς τους συνδρομητές του περιοδικού,
εκπαιδευτικούς, πανεπιστημιακά τμήματα, φορείς που δραστηριοποιούνται στο χώρο
της εκπαίδευσης, καθώς και σχολεία της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας
ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ, Χαριλάου Τρικούπη 31, 10681 Αθήνα
Τηλ.: 210-3636007(ώρες 18.00-20.00), E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Σελίδα4
εκπαίδευσης. Επίσης, θα στείλει δελτίο τύπου στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο
(συνολικά σε 7000 παραλήπτες).
Οι εκπαιδευτικοί που θα βραβευτούν θα παρουσιάσουν εισηγήσεις σε ειδικό συνέδριο
ή θα δημοσιεύσουν τις διδακτικές τους προτάσεις σε ειδικό αφιέρωμα του περιοδικού
ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ.
Τα ντοκιμαντέρ που θα διακριθούν θα δημοσιευτούν στο κανάλι της «Νέας Παιδείας»
στο youtube.
ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ (ΜΑΪΟΣ 2018)
Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και η τελετή απονομής των βραβείων θα γίνει στην
Αθήνα το Σάββατο, 26 Μαΐου 2018. Ο χώρος θα ανακοινωθεί αργότερα.
Θα δοθούν συνολικά τρία βραβεία και τρεις έπαινοι για τα ντοκιμαντέρ των μαθητών,
και τρία βραβεία για τα ντοκιμαντέρ και τις διδακτικές προτάσεις των εκπαιδευτικών τα
οποία θα συνοδεύονται από ειδικό δίπλωμα και αναμνηστικά δώρα των
χορηγών/δωροθετών του διαγωνισμού.
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης θα περιλαμβάνει χαιρετισμούς από τους διοργανωτές,
την απονομή των βραβείων και των επαίνων, και την προβολή των βραβευμένων
ντοκιμαντέρ.

ΘΕΜΑ: 5ος Διεθνής Μαθητικός Διαγωνισμός
«Οι εικόνες των σχολικών βιβλίων πηγή έμπνευσης και καλλιτεχνικής δημιουργίας»
Σχετικά έγγραφα: τα με αρ. πρωτ. 129882/ΓΔ4/31-07-2017 και 130124/ ΓΔ4/31-7-2017
έγγραφα του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Σας ενημερώνουμε ότι το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης Σχολικού Υλικού (ΕΚΕΔΙΣΥ) και το Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και συνδιοργανώνουν τον 5ο Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό με θέμα «Οι εικόνες των σχολικών βιβλίων πηγή έμπνευσης και καλλιτεχνικής δημιουργίας».
Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας και της Ομογένειας.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής για τα παραδοτέα είναι η Πέμπτη 31 Μαΐου 2018.
Συνημμένα σας αποστέλλουμε δύο ηλεκτρονικά αρχεία:
1. Αρχείο με την Αφίσα του Διαγωνισμού
2. Αρχείο με τις πληροφορίες για τους στόχους του Διαγωνισμού και το υλικό (παραδοτέα) με το οποίο καλείται να συμμετέχει η κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης καθώς και τον τρόπο αποστολής του, τα κριτήρια αξιολόγησης, τα βραβεία που θα απονεμηθούν κ.λπ.
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ,ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Γ΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
----
Ανδρέα Παπανδρέου 37
151 80 Μαρούσι
Πληροφορίες: Σ. Λαπατά (Π.Ε.)
Ά. Βάρλα (Δ.Ε.)
Π. Σακκοπούλου (Δ.Ε.)
Ο. Μαραγκού (Ε.Ε.)
Τηλέφωνα: 210 344 3318
210 344 3272
210 344 3023
210 244 2212
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----
1. Διευθύνσεις ΠΕ & ΔΕ της χώρας
2. Σχολικές μονάδες Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Εκπαί 2. Σχολικές Μονάδες ΠΕ & ΔΕ της χώρας (μέσω των Δ/νσεων ΠΕ & ΔΕ)
3. Υπεύθυνους Πολιτιστικών Θεμάτων και Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων ΠΕ & ΔΕ
(μέσω των Δ/νσεων ΠΕ & ΔΕ)
3.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το ΕΚΕΔΙΣΥ (e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. – τηλ. 210 3250341) ή με την Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση (e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.– τηλ. 210 344 3042)
Η συμμετοχή είναι προαιρετική και χωρίς κόστος για το Δημόσιο.
Συνημμένα: 2 ηλεκτρονικά αρχεία
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΜΑ: 78ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός (Π.Μ.Δ.) στα Μαθηματικά «Ο ΘΑΛΗΣ» - σχολικό έτος 2017-2018.
Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 132196/Δ2/03-08-2017 εισερχόμενο έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 30/27-07-2017 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε τον 78ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό (Π.Μ.Δ.) στα Μαθηματικά, «Ο ΘΑΛΗΣ», που διοργανώνει η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (Ε.Μ.Ε.) το Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 9.00 π.μ.
Ο διαγωνισμός απευθύνεται στους μαθητές των Β΄ και Γ΄ τάξεων των Γυμνασίων, καθώς και όλων των τάξεων των Γενικών και των Επαγγελματικών Λυκείων της χώρας, οι οποίοι και θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι και την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2017.

Page 1 of 6