Την Παρασκευή 28/5/2017 μαθητές της Α΄Γυμνασίου είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΕΚΠΑ , στον χώρο της εκπαιδευτικής ανασκαφής του τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας, στη θέση Πλάσι Μαραθώνα.

Τα παιδιά ήρθαν σε επαφή με την αρχαιολογική έρευνα με τρόπο βιωματικό και κατανόησαν πώς έρχονται στο φως τα αρχαιολογικά ευρήματα, που αποτελούν βασικά τεκμήρια της ιστορικής γνώσης.

Ανασκαφή στον αρχαιολογικό χώρο του Μαραθώνα